General terms and conditions

Všeobecné obchodné podmienky sú dostupné na stiahnutie vo formáte PDF:

Archív

Aktuálne platné Všeobecné obchodné podmienky:

Download file: vop-at.pdf